Български


Добре дошли на нашия уеб сайт!

Нашата компания предлага уникална комбинация от услуги, насочени към изграждане или подобряване на Вашата вътрешнофирмена система за управление; подпомагане на Вашата дейност при превоз на опасни товари; подготовка за сертифициране или оценяване в съответствие с международни стандарти и системи за оценка; извършване на сертификационни и надзорни одити – с цел поставянето Ви на по-добри пазарни позиции.

Нашите специалисти имат богат опит и необходимата квалификация, за да могат да предложат индивидуално решение за осъществяване на Вашите идеи, при спазване на специфичните локални и международни нормативни изисквания.

Основни принципи на нашата политика по отношение на клиентите са предоставяне на безупречно изпълнение на проектите, конфиденциалност, лоялност и ефективност на всеки етап от съвместната ни дейност.
 


Не е нобходимо да строите магистрала, за да стигнете до целта си.
Достатъчно е да имате единствено своя собствена пътека.
Ние ще бъдем до Вас и ще Ви помогнем да я намерите и изградите!

Уважаеми клиенти, фирма БОРУШ има удоволствието да предложи на Вашето внимание следните свои услуги, от които можете да се възползвате в случай, че Вашата дейност се нуждае от консултации, документално оформяне и съдействие в областта на някои от нашите компетентности. Тези услуги могат да се предоставят както поотделно, така и в комбинация - при спазване на принципите за независимост, безпристрастност, обективност, коректност, работа в екип, взаимно доверие.

Изграждане и въвеждане / поддържане и
подобрение на Системи за управление

Ако искате да изградите и въведете нова за Вашата компания система за управление (СУ) или имате нужда от помощ при поддържането и повишаването на ефективността и ефикасността на вече съществуваща такава система на база...

Сертифициране и одитиране на
Системи за управление по ISO 9001

Тази услуга е специално за:
- автотранспортни фирми, терминали, спедиции
- пунктове за извършване на периодични технически прегледи на годността на...

Дейности за и след оценка по SQAS
(Safety Quality Assessment System)

Като предприятие, осъществяващо транспортна, спедиторска, складова дейност и/или разполагате с инсталация за почистване на цистерни и средства за едро пакетиране (IBC), Вие определено търсите за Ваши клиенти големите водещи...

SQAS Transport Service, Warehouse,
Tank Cleaning Assessments

Някой от основните Ви клиенти е поставил изискване към Вас, да преминете специалната SQAS оценка, за да бъдете включен в групата на логистичните му партньори? Искате да бъдете на по-добра пазарна позиция от Вашите конкуренти? 
гр.София, ул.Кричим №70, ет.1, ап.3
+359 899 122 746