SQAS Assessments - Transport Services, Warehouse, Tank Cleaning

Login
Menu

SQAS Assessments - Transport Services, Warehouse, Tank Cleaning

Някой от основните Ви клиенти е поставил изискване към Вас, да преминете специалната SQAS оценка, за да бъдете включен в групата на логистичните му партньори? Искате да бъдете на по-добра пазарна позиция от Вашите конкуренти?

Ако смятате, че сте готови за тази оценка, в кратки срокове нашият акредитиран от CEFIC оценител ще бъде на Ваше разположение за нейното провеждане.

Тези оценки се извършват на база на разработените SQAS - въпросници.

Резултатът от оценката е получаването на атестат, чиято валидност е 3 години.

Вашата компания ще бъде в SQAS базата-данни и контактните Ви данни ще бъдат достъпни и за фирми, които търсят вече преминали оценка партньори.