Български


Дейности за и след оценка по SQAS

Дейности за и след оценка по SQAS

Като предприятие, осъществяващо транспортна, спедиторска, складова дейност и/или разполагате с инсталация за почистване на цистерни и средства за едро пакетиране (IBC), Вие определено търсите за Ваши клиенти големите водещи химически предприятия.

Под егидата на CEFIC (Европейския Съвет на химическата промишленост) тези предприятия са създали система за оценка на своите логистични партньори – SQAS (Safety Quality Assessment System).

Тя включва широк спектър от въпроси по отношение на управление, качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, сигурност/охрана, корпоративна отговорност.  

Ние можем да Ви предоставим пълно съдействие:

- при подготовката за такава оценка, или
- за подобрения и корекции след оценка. 
гр.София, ул.Кричим №70, ет.1, ап.3
+359 899 122 746