Български


Изграждане и въвеждане / поддържане и подобрение на Системи за управление

Изграждане и въвеждане / поддържане и подобрение на Системи за управление

Ако искате да изградите и въведете нова за Вашата компания система за управление (СУ) или имате нужда от помощ при поддържането и повишаването на ефективността и ефикасността на вече съществуваща такава система на база на стандарти като

ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065 ...

ние сме Вашият партньор.

Нашите консултанти ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще бъдат до Вас през целия процес – от първоначалната оценка на съществуващата ситуация, през документирането на фирмените процеси, до въвеждането на системата и необходимото обучение на персонала.a 
гр.София, ул.Кричим №70, ет.1, ап.3
+359 899 122 746