Български


консултации по опасни товари

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Глава 1.3 RID/ADR

Провеждаме ежегодни инструктажи, задължителни по глава 1.3 RID/ADR, съобразени с Вашите потребности и дейност.

Семинарни обучения

Семинарните обучения са предназначени за опресняване на знанията; те са с практическа насоченост; за обмен на опит. 

Консултации

Имате въпроси във връзка с нормативните изисквания по превоз на опасни товари? Ние ще даден компетентен и ясен отговор.   

"Писмени инструкции"

Писмените инструкции в случй на инцидент / произшествие са един от задължителните транспортно-съпроводителни документи. Ние Ви предлагаме най-актуалната редакция.1164 София, ул. Кричим № 70
jana.miloucheva@yahoo.de
+359 899 122 746