Български


оценки по SQAS

оценки по SQAS

Вие сте предприятие, което предлага:

- транспортни услуги (с автомобилен и/или железопътен транспорт);

- складова дейност;

- вътрешно професионално почистване на цистерни (авто-, жп-, контейнер-цистерни) и на средства за едро пакетиране (IBC) ?

Искате да бъдете на по-добра пазарна позиция от Вашите конкуренти?

Някой от основните Ви клиенти е поставил изискване към Вас, да преминете специалната SQAS оценка, за да бъдете включен в групата на логистичните му партньори?


Ако смятате, че сте готови за тази оценка, в кратки срокове нашият акредитиран от Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) оценител ще бъде на Ваше разположение за нейното провеждане.

Тези оценки се извършват на база на детайлно разработени SQAS въпросници, включващи изисквания относно качеството на Вашите дейности, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, обезпечаване на сигурността, спазване на принципите на корпоративната социална отговорност и др. 

Преимуществото от такава оценка е, че Вашата компания ще бъде включена в базата-данни на SQAS. Тази база-данни е достъпна за всички фирми, които търсят вече оценени логистични партньори.1164 София, ул. Кричим № 70
jana.miloucheva@yahoo.de
+359 899 122 746