Български


одитиране на системи за управление на качеството

Сертифициране и одитиране на Системи за управление по ISO 9001

Тази услуга е специално за:

  • автотранспортни фирми, терминали, спедиции
  • автосервизи и работилници
  • пунктове за извършване на периодични технически прегледи на годността на ППС (по Наредба Н-32 на МТИТС)
  • учебни центрове – за преквалификация или повишаване на квалификация на персонал, работещ в различни сфери на икономиката.

В тази област нашата компания работи в партньорство с един от световните лидери в сферата на сертификацията – TÜV SÜD MS.1164 София, ул. Кричим № 70
jana.miloucheva@yahoo.de
+359 899 122 746