Български


Услуги

Уважаеми клиенти,

Компания БОРУШ предлага на Вашето внимание следните услуги, от които можете да се възползвате в случай, че Вашата дейност се нуждае от консултации, документално оформяне и съдействие в следните области: 

- въвеждане и поддържане на системи за управление

- дейности за и след SQAS оценка

- превоз на опасни товари

- сертификация на системи за управление на качеството (СУК)

- оценки по SQAS

Тези услуги могат да се предоставят както поотделно, така и в комбинация - при спазване на принципите за независимост, безпристрастност, обективност, коректност, работа в екип, взаимно доверие.


1164 София, ул. Кричим № 70
jana.miloucheva@yahoo.de
+359 899 122 746